Vol 3, No 2 (2018)

Vol. 3, No. 2, November 2018

Table of Contents

Articles

Ari Sugiharto, Yohanes Anton Nugroho, Ari Zaqi Al Faritsy
PDF
Sobar Ihsan, Heri Irawan
PDF
Handoko Setyo Kuncoro
PDF
Ilham Ilham
PDF
Handaru Bowo Cahyono, Rieke Yuliastuti, Lutfi Amanati
PDF
Aneke Rintiasti, ikhwan krisnadi
PDF