Vol 3, No 2 (2018)

Vol. 3, No. 2, November 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.36048/jtpii.v3i2

Table of Contents

Articles

Ari Sugiharto, Yohanes Anton Nugroho, Ari Zaqi Al Faritsy
PDF
33-37
Sobar Ihsan, Heri Irawan
PDF
39-42
Handoko Setyo Kuncoro
PDF
43-49
Ilham Ilham
PDF
51-56
Handaru Bowo Cahyono, Rieke Yuliastuti, Lutfi Amanati
PDF
57-62
Aneke Rintiasti, Ikhwan Krisnadi, Aan Anto Suhartono
PDF
63-72